Behandling

Jag, Jenny är utbildad massageterapeut för häst och människa. Behandlar nu främst häst.
Jag har även en påbyggnad i elektroterapi.

Sen 2017 använder jag även djupvåg i min behandling.
Såväl djupvåg som elektroterapi går på djupet och gör att jag som terapeut kan komma åt djupt liggande muskulatur. Beroende på vilken sorts problem som ska åtgärdas så är elen ibland bättre och ibland djupvågen.

Även Biolight finns med som redskap i min behandling. Biolighten tycker jag personligen fungerar bäst på skador  (skyndar på sårläkning väldigt fint) och för att få en bra dränage efter annan behandling.

Jag vill också påpeka att jag vill inte bli kontaktad som alternativ till en veterinär, mer om detta längre ned på sidan.

När kan hästen behöva massage?

Ryggont

Stela muskler

Hälta

Trötthet

Stress

Hästens prestation är under det normala

Hästen är aggressiv – massage har en lugnande effekt, aggressioner kan även tyda på att hästen har problem någonstans i kroppen.

Torra / spruckna hovar – anledningen kan vara dålig cirkulation

Boxvila – massage håller musklerna aktiva

Rehabilitering efter skada och operation

Självklart är du välkommen även om du tycker att din häst är helt frisk, massage är nästan aldrig fel.

OBS. MASSAGE ÄR INGET ALTERNATIV TILL VETERINÄR!!!

Det är alltid bra att låta en veterinär undersöka hästen när man misstänker en skada. I vissa fall kan det hända att jag efter genomgång av hästen rekommenderar ett veterinärbesök innan jag behandlar hästen.

När ska hästen inte masseras?

  • Då hästen är sjuk med feber etc
  • Då hästen har en pågående inflammation.
  • Häst under antibiotikabehandling
  • Dräktiga ston bör inte masseras.

Hur ofta ska hästen masseras?

Beroende på vilken hälsostatus hästen har så tar det ca 2-5 ggr innan man har nått det resultatet man vill uppnå. Man bör boka in tiderna med ca en veckas mellanrum, då har hästen hunnit bli av med slaggprodukterna från förra gången men inte lagt tillbaka de gamla vanorna.

Förebyggande massage bör utföras på tävlingshästen ca en gång i månaden. För hästar i lätt träning och fritidshästar behövs normalt massagebehandling endast några gånger om året för att kontrollera muskelstatus och mjuka upp musklerna.

Vad ska jag tänka på inför ett besök av massör?

– Hästen ska vara torr och ren.

– Det ska vara med någon person av säkerhetsskäl och som kan ge upplysningar om hästen, antingen ägaren, skötaren eller annan person som väl känner till hästen.

– Om möjligt är det bra om hästen får ta det lugn efter behandlingen, åtminstone samma dag och gärna ytterligare en dag beroende på hälsostatus på hästen. Däremot är det jättebra att ut och gå med hästen efter behandlingen, det hjälper den att bli av med slagg ur kroppen.