Telefon

0738-229445

E-post

info@columella.se

Öppettider

Kontakta oss för info.

På gården finns en besättning med renrasiga Suffolk och finullsfår. Den grundläggande inriktningen är avel, att få fram riktigt fina avelsdjur.
Vi erbjuder vid tillgång följande: